ahasver

 Co je „ahasver

 Přeneseně – věčný tulák

 Původ tohoto slova hledejme v bibli. Symbolizuje postavu „Věčného žida„, který kvůli svému provinění musí až do dne „Posledního soudu“ bloudit po zemi. Podle legendy udeřil Ježíše Krista při výslechu u Kaifáše, podle jiné verze se mu vysmíval, když nesl kříž slovy: „Tak ty tvrdíš, že se vrátíš“. A Ježíš odpověděl „Ano, a ty tu na mě počkáš“. A od té doby musí ahasver bloudit po zemi a čekat.